Zymetric sp z oo

Skierowane do rodziców, którzy swój własny kryzys przezwyciężyli, inaczej nie mogliby realizować zadań skoncentrowanych na dziecko i funkcjonowanie rodziny jako grupy społecznej. Tymczasem samodzielne wyjście rodziców z kryzysu wymaga szybkiej, specjalistycznej i psychologicznej interwencji skierowanej osobno do matki i osobno do ojca, bowiem ich indywidualne podłoże kryzysu nie jest identyczne i wynika z innych ról jakie pełnią wobec dziecka i jakich nauczyli się stając się kobietą i mężczyzną. Rzeczywistość wygląda dość prozaicznie, ponieważ psychologowie biorący udział we wczesnej rehabilitacji dziecka są specjalistami z zakresu patologii rozwoju, ale brak im umiejętności w dziedzinie psychoterapii osób dorosłych. Nie można oczekiwać, aby psycholog był omnibusem we wszystkich specjalnościach, tak samo jak już dziś nikt nie oczekuje od jednego lekarza, że znajdzie sposób na wszystkie choroby. W zespołach wczesnej interwencji rehabilitacyjnej bezwzględnie powinno się znaleźć miejsce dla psychoterapeuty, którego głównym zadaniem byłaby terapia rodziców dziecka niepełnosprawnego n ie pod kątem jego zadań w stosunku do dziecka, ale uwzględniająca przeżycia rodzica, na którego barkach spoczywa niekonwencjonalne rodzicielstwo i nietypowa odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *