Zmiany dotyczą również oceny otaczającej rzeczywistości

Wyraźny jest pozytywny trend również tych zmian. Z upływem czasu więcej osób ocenia otaczającą rzeczywistość jako ciekawszą i bogatszą. Ciągle poważnym problemem dla większości wypowiadających się jest obniżony nastrój i wzmożona drażliwość. Te objawy wydają się nie słabnąć z upływem czasu. Dostrzega się korzystne zmiany w zakresie relacji z ludźmi. Dotyczy to zwłaszcza lepszych, pogłębionych kontaktów z rodziną. Ważne miejsce w ocenie wypowiadających się osób zajmuje pomoc psychologiczna. Mimo upływu kilku lat ciągle dość duża grupa poszkodowanych w tym pożarze osób odczuwa – przynajmniej doraźnie – potrzebę takiej pomocy. Na koniec wniosków dotyczących samooceny stanu psychicznego osób poszkodowanych w tym pożarze warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny fakt. Bazując wyłącznie na wcześniej przytoczonych wyni- kach badań psycho metrycznych można odnieść wrażenie, że to traumatyczne wydarzenie, jakim dla jego uczestników był pożar hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej, pozostawiło jedynie negatywne skutki psychiczne w jego ofiarach. Zapoznając się z samooceną stanu psychicznego osób, których to dotyczy, obraz w tym zakresie jest nieco inny. Jest bogatszy, można też powiedzieć – bardziej optymistyczny. Mimo, w wielu elementach, niekorzystnie zmienionego obrazu siebie, mimo podwyższonego poziomu lęku, depresji i wzmożonej drażliwości oraz bardziej emocjonalnego, czyli kosztowniejszego psychicznie, stylu radzenia sobie ze stresem, są też symptomy pozytywne. Tak przynajmniej widzą to sami badani. Mówią o głębszym, bogatszym i ciekawszym przeżywaniu otaczającej rzeczywistości. Podkreślają też większą dojrzałość w porównaniu z rówieśnikami, a także mówią o pogłębieniu relacji, zwłaszcza z osobami najbliższymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *