Wzmocnienie osoby w jej poczynaniach

Może się bowiem zdarzyć, że wraz z realizacją opracowanych wcześniej planów postępowania, negatywne aspekty zmiany staną się bardziej wyraziste, natomiast oczekiwane efekty pozytywne – z uwagi na brak natychmiastowych nagród i raczej długodystansową perspektywę ich wystąpienia – mogą usunąć się w cień. Pomoc może polegać tu na: (1) uczeniu samowzmacniania (samonagradzania), (2) dostarczeniu wsparcia i zachęty (a także ukierunkowaniu klienta na poszukiwanie wsparcia w bliższym lub dalszym otoczeniu społecznym), (3) odwołaniu się do listy motywacyjnej (służącej jako „przypominacz” o czekających korzyściach) i do przeszłych sukcesów osoby oraz – w razie potrzeby – (4) przeformułowaniu celów, czy (5) zastosowaniu strategii rozwiązywania problemów dla opracowania alternatywnych zachowań. W fazie podtrzymania mogą wystąpić wszystkie te problemy, które towarzyszyły osobie w poprzednim stadium, a dodatkowo pojawia się kwestia odstępstwa od realizacji zamierzonych zmian na skutek „utraty czujności”, zapomnienia, wyjątkowości pewnych sytuacji czy wystąpienia zakłócających, stresujących wydarzeń życiowych lub konkurencyjnych motywów. Najważniejszym zadaniem pomagającego jest tu niedopuszczenie, by te chwilowe odstępstwa zinterpretowane zostały przez osobę wspomaganą jako porażka w procesie zmian i w rezultacie doprowadziły do całkowitej z nich rezygnacji. Pomocne może się tu okazać: (1) wzmacnianie, tj. koncentracja na pozytywnych aspektach sytuacji, działania oraz samej osoby, (2) umiejętność przewidywania problemów i radzenia sobie z nimi, (3) znajomość i przewidywanie sytuacji ryzyka załamania, (4) korzystanie ze stałego wsparcia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *