Wydarzenie traumatyczne

Samo wydarzenie w odczuciu zdecydowanej większości ankietowanych, mimo upływu kilku lat od tamtego momentu, ma ciągle charakter traumatyczny, to znaczy, było bardzo poważnym zagrożeniem życia. Niezależnie od takiej oceny około 1/3 badanych nie chciałoby „wymazać” tego faktu z własnego życiorysu. A zatem – w ich ocenie – jest to nie tylko wydarzenie traumatyczne, ale również bardzo dla nich ważne. Mimo upływu blisko ośmiu lat od momentu pożaru, wiele problemów psychicznych zgłaszanych bezpośrednio po pożarze, jest dla ofiar tego wypadku ciągle aktualnych. Ocena wagi traumatycznych doświadczeń zasadniczo nie słabnie z upływem czasu. Jednak niektóre problemy wcześniej wyraźnie dostrzegane, uległy nieznacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to głównie intruzywnych wspomnień i dręczących snów. Zdecydowana większość badanych osób, na przestrzeni tych wszystkich lat dostrzega w sobie ważne zmiany spowodowane tym doświadczeniem. Z upływem czasu nastąpiła ewolucja w ocenie kierunku tych zmian. Wcześniej więcej było ocen negatywnych. W kolejnych badaniach wzrósł procent zmian postrzeganych jako pozytywne. Wśród tych ostatnich bardzo ważne miejsce zajmuje wzrost dojrzałości, którą dostrzega u siebie wiele osób poszkodowanych w tym pożarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *