Współczesne terapie z zastosowaniem leków

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziło pojawienie się wielu leków, które – jak wynika z badań – mogą być terapeutycznie użyteczne w łagodzeniu głodu alkoholowego, a tym samym zmniejszyć ryzyko nawrotu picia. Należy do nich między innymi naltrekson – lek stosowany także w leczeniu uzależnienia od heroiny i akamprozat. Wprowadzenie na rynek przez producentów niektórych z tych produktów wydaje się niekiedy przedwczesne, a przegląd dokonany przez brytyjskich naukowców, Joannę Moncrieff i Colina Drummonda, był zdecydowanie krytyczny. Z kolei ich stanowisko spotkało się z ostrą krytyką ze strony tych badaczy, którzy na wyrost ocenili te osiągnięcia. Prawdopodobnie dziś jest jeszcze za wcześnie, by zdecydować, czy leki te znajdą użyteczne i uznane miejsce w terapeutycznym instrumentarium. Jeżeli okażą się użyteczne, to zapewne w połączeniu z szerszą terapią, nikt natomiast nie będzie sugerował, że jest to farmaceutyczny cud uleczenia ze stanu, który zakorzeniony jest w indywidualnej psychologii i osobistych uwarunkowaniach. Tymczasem – i bynajmniej nie poddając się pesymizmowi – należałoby posłuchać opartej na historycznych doświadczeniach przestrogi Moncrieff i Drummonda przed nazbyt łatwowiernym podejściem do współczesnego „eliksiru abstynencji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *