Wskazane powyżej symptomy mogą pojawiać się samoistnie,

Niezależenie od zespołu zaburzeń po stresie urazowym. Niejednokrotnie też przeżycie urazu uruchamia lub nasila objawy, których podłoże tkwi nie w samym doznaniu traumy, lecz w zaburzeniach powstałych o wiele wcześniej. Mimo to można określone zachowania potraktować jako typowe w związku z przeżyciami traumatycznymi, z tym jednak, że dokona się rozróżnienia między wzorcami reagowania u dorosłych a u dzieci. Dla tych pierwszych charakterystycznymi reakcjami na wydarzenia urazowe są: a) Wdrukowanie śmierci i lęk przed śmiercią – objawiające się utrwaleniem obrazu traumy jako zdarzeń kojarzących się ze śmiercią i zniszczeniem. Sytuacje urazowe stają się bardzo żywymi obrazami, niezmiernie trudnymi do zatarcia w pamięci. Często intensyfikują się i regularnie powtarzają przerażające sny, a zdarzenia czy obrazy związane z urazem (woda i deszcz w przypadku przeżycia powodzi, pisk hamulców samochodu, gdy uczestniczyło się w katastrofie komunikacyjnej itp.) mogą powodować paniczny strach; b) Odrętwienie psychiczne – polegające na zmniejszonej zdolności odczuwania, manifestujące się mizantropią, przygnębieniem, nagłym zmniejszeniem aktywności albo odwrotnie, nienaturalnym jej zwiększeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *