Wielkie znaczenie

Z chwilą odstawienia alkoholu entuzjazm Billego W. został nakierowany w sposób niezmiernie twórczy na pomaganie towarzyszom niedoli, nawet jeśli czasem przejawiał on szaleńczą żyłkę przedsiębiorczości – tak jak wtedy, gdy na początku okresu zdrowienia wpadł na pomysł założenia sieci rentownych szpitali, funkcjonujących w oparciu o założenia ruchu AA. Przywództwo Billego W. miało wielkie znaczenie, gdy trzeba było przeprowadzić ruch AA przez najtrudniejsze, początkowe lata, by zdobyć wyraźną tożsamość, wypracować system założeń i bazę organizacyjną. Odegrał on główną rolę w opracowaniu Anonimowych Alkoholików, nazywanych często Wielką Księgą, która z chwilą publikacji w 1939 roku nadała ruchowi AA ostateczną formę. Jak na osobę impulsywną miał niezwykłą zdolność słuchania i pracowania z innymi ludźmi. Po wytrzeźwieniu przeżywał powtarzające się depresje. Możliwie, że nieleczona depresja przyczyniła się do wcześniejszego nałogu alkoholowego, zaś historia jego pobytów w klinikach mogłaby w takim razie być jednym z pierwszych przykładów tego, co później zaczęto określać jako „podwójną diagnozę”. „Wielka Księga” przedstawia w pierwszej osobie historię jego nałogu alkoholowego i zdrowienia, która pokazuje, że przez pewien czas łączył swój problem alkoholowy z nadużywaniem środków uspokajających. Tym, co dr Bob wniósł do AA w początkowym okresie, było poczucie zdrowego rozsądku, trzeźwy osąd i cierpliwość. Z czasem miał się głęboko zaangażować w leczenie szpitalne pacjentów z uzależnieniem alkoholowym, wzmacniając tym samym więzi między AA
środowiskiem lekarskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *