Wiele rozczarowań i niezgody

Po czteroletnim istnieniu Anonimowi Alkoholicy nie dokonali w istocie prężnej ekspansji, która w podobnym okresie udała się Wa- szyngtończykom: mieli jedynie około stu członków, w samym ruchu było wielu odstępców, wiele rozczarowań i niezgody. Mimo to, dziś mniej więcej sześćdziesiąt lat później, ruch AA liczy około 87 tysięcy grup, które spotykają się na cotygodniowych mityngach. Przesłanie ruchu dotarło do 150 krajów, AA twierdzą, że ogólna liczba członków sięga 1,7 miliona osób na całym świecie. Nie ma tam żadnych obowiązków ani opłat członkowskich, choć Biuro Usług Ogólnych AA [General Service Office] w Nowym Jorku dysponuje rocznym budżetem rzędu 12 milionów dolarów, który pochodzi z dobrowolnych składek. Ruch AA wykazał zdolność przystosowania się do innych kultur, różniących się od amerykańskiej, w której się pierwotnie narodził. Alanon jest analogiczną, popularną organizacją zrzeszającą przyjaciół lub rodziny osób z problemem alkoholowym; Alateen zaspokaja potrzeby dzieci. W Ameryce jest dość silny ruch Dorosłych Dzieci Alkoholików, Anonimowi Narkomani skierowani są do osób z problemem narkotykowym. Model wypracowany przez Anonimowych Alkoholików został w całości przejęty przez osoby cierpiące z powodu wielu innych kłopotów, dziś podobne grupy samopomocowe pomagają rozwiązać większość problemów związanych z zachowaniem, którymi dotknięta jest ludzkość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *