Uzasadnienie badań, opis metody i badanych grup

W celu uzyskania tych informacji zwrócono się do ofiar pożaru z prośbą o odpowiedzi na określone pytania zawarte w ankiecie. Mając pełną świadomość ograniczonej wartości psychometrycznej tego typu wyników, warto jednak przyjrzeć się im z kilku powodów. Są przede wszystkim odzwierciedleniem własnych, subiektywnych ocen stanu psychicznego osób poszkodowanych. Badania ankietowe wykonane były trzykrotnie na przestrzeni kilku lat, co pozwala śledzić pewną dynamikę tych ocen. Stanowią też one jakiś punkt odniesienia do wyników badań psychometrycznych osób poszkodowanych w tym pożarze oraz do danych zawartych w literaturze psycho traumatologicznej. Pytania dotyczyły różnych obszarów sfery psychicznej. Ankiety zostały przygotowane przez autorów tego opracowania, przy czym w przygotowaniu pierwszej ankiety uczestniczył również Piotr Morawski. Podstawą przygotowania ankiet była zarówno bogata literatura przedmiotu, jak i doświadczenia kliniczne autorów w pracy z osobami poszkodowanymi w tym pożarze. Na przestrzeni blisko 8 lat, które minęły od tamtego wydarzenia, badania ankietowe wykonano trzykrotnie, w latach: 1996, 1999,2002.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *