Trzeba skoncentrować się na odzyskiwaniu sił

Zapewnieniu warunków, by ktoś ciągle przebywał w pobliżu osoby cierpiącej, nawet jeżeli sugeruje ona, iż woli przebywać w samotności. Podświadomie bowiem pragnie czuć, że nie jest sama. Przy czym ważne jest kim jest ta towarzysząca osoba oraz czy miejsce wspólnego spędzania czasu jest właściwe do bezpiecznego i niekojarzącego się z doświadczeniem urazowym wychodzenia z impasu; k) tworzeniu atmosfery pozwalającej ofiarom traumy na wypłakanie się, wyrażenie agresji, złości, niezadowolenia, zamanifestowania uczuć adekwatnie do wewnętrznych potrzeb. Jednocześnie należy pouczyć o szkodliwości zmagania się z niechcianymi emocjami i wynikającymi z nich reakcjami (dolegliwościami) poprzez aplikowania się używkami, substancjami psychoaktywnymi, lekami itp.; 1) ciągłym przypominaniu o tym, że częściowe lub całkowite usunięcie dokuczliwych objawów przeżytego urazu wymaga wielomiesięcznego wysiłku, długotrwałej systematycznej pracy nad sobą. Przy czym niezmiernie ważne jest tutaj podkreślanie, iż pozbycie się skutków traumy jest osiągalne (można tu przytoczyć jakieś przypadki kazuistyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *