TRAUMATYCZNE WIĘZI MIĘDZYLUDZKIE A ZACHOWANIA SUICYDALNE

Z roku na rok rośnie liczba zamachów samobójczych. Co roku w Polsce dokonuje ich sześć tysięcy ludzi. Zauważa się również znaczne obniżenie poziomu wieku u młodzieży, coraz trudniej jest bowiem dostosować się im do otaczającego świata. Poczucie osamotnienia, izolacji, społeczne nieprzystosowanie oraz spiętrzenie trudnych problemów życiowych powoduje wystąpienie depresji, a stąd już „tylko jeden krok” do podjęcia próby samobójczej. Z wielu badań wynika, że samobójca jest zawsze krańcowo nieszczęśliwy, lecz niekoniecznie chory psychicznie. Osoby nieakceptowane czują się w pewien sposób wyalienowane mogą popadać z tego powodu w depresje i mogą pojawić się tendencje samobójcze. Zdarza się, że osoby decydujące się na ten krok pla- nują go od dłuższego czasu i podejmują przygotowania do niego (przygotowanie listu pożegnalnego lub sugestię ostatniej woli). O ile ktoś pokaże im sens w życiu, uratuje się samobójcę.
Orwid (1981) zwraca uwagę, że adolescent przeżywa albo silne poczucie winy i lęk przed własną rodziną albo też uzależnia się od innych ludzi. Zarówno jedna, jak i druga sytuacja może nieść ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego dojrzewającej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *