Struktura zarządzania AA

Odrębna grupa, wraz z wybieranym sekretarzem i skarbnikiem, stanowi jednostkę organizacyjną, która cieszy się sporą autonomią. Podstawy działania w ramach programu Dwunastu kroków AA oraz kierowania sprawami organizacyjnymi i handlowymi zostały przypuszczalnie nakreślone w ramach Dwunastu tradycji. Kolejne warstwy to lokalne i ogólnokrajowe zgrupowania integracyjne, prawdopodobnie krajowe biuro koordynacyjne, a na samym szczycie tej piramidy o szerokiej podstawie znajduje się Biuro Usług Ogólnych AA z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Grupy lokalne powstają ze względu na miejscowe zapotrzebowanie i entuzjazm, będąc często odgałęzieniem już istniejących grup, które się zbyt rozrosły. Nie ma żadnej procedury legalizowania działalności czy nadzoru. Grupy czasami rozpadają się lub znikają po cichu. Cały aparat organizacyjny AA funkcjonuje bez zbędnego zamieszania dzięki rozlicznym przedstawicielom. AA nie pobiera żadnych opłat członkowskich i nie przyjmuje funduszy z zewnętrznych źródeł; dochody w całości pochodzą z dobrowolnych składek w czasie mityngów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *