SAMOOCENA ZMIAN STANU PSYCHICZNEGO U OSÓB, KTÓRE DOZNAŁY TRAUMY

O pracowanie dotyczy osób poszkodowanych w pożarze hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej. W listopadzie 1994 r., podczas koncertu muzyki młodzieżowej, wybuchł pożar. W tym momencie na sali było około 800 osób, bardzo młodych ludzi, głównie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz średnich. W wyniku tego pożaru zginęło 7 osób, około 300 doznało-w różnym stopniu-oparzeń i innych urazów fizycznych, z czego około 200 osób było hospitalizowanych. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, wprawdzie w różnym stopniu, doznali silnego urazu psychicznego, czego wyrazem były i są, wyraźnie dostrzegalne zmiany psychiczne. Ofiary tego pożaru, zwłaszcza te przebywające w oddziałach szpitalnych, niemal od pierwszych dni zostały objęte pomocą psychologiczną. Nieco później przeprowadzono szereg badań psychologicznych, co pozwoliło bliżej i precyzyjniej określić charakter oraz kierunek tych zmian psychicznych. Wspomniane badania dotyczyły następujących problemów:

  • zmiany obrazu siebie
  • poziomu lęku – stanu i cechy
  • natężenia negatywnych emocji (lęku, depresji, agresji)
  • częstotliwości i natężenia występowania zespołu stresu pourazowego
  • preferowanych stylów radzenia sobie ze stresem u osób, które przeżyły ten pożar

Dysponując wynikami wspomnianych wyżej badań psychologicznych autorzy tego opracowania postanowili zapytać o własną, subiektywną ocenę stanu psychicznego osób poszkodowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *