ROLA PSYCHOLOGICZNEJ INTERWENCJI W KRYZYSIE WYWOŁANYM PRZEZ CHOROBĘ SOMATYCZNĄ I HOSPITALIZACJĘ

W ostatnich latach coraz dynamiczniej rozwija się stosunkowo nowa dziedzina psychologii, jaką jest psychologia zdrowia. Wyraźnie z nią związana jest psychologia kryzysu wraz z psychologiczną interwencją w kryzysie. Rozwój tych subdyscyplin psychologii sprzyja nowemu spojrzeniu na wiele dotychczasowych problemów, w tym problematyki stresu i kryzysu. W codziennym życiu każdy człowiek narażony jest na stykanie się z różnymi sytuacjami wywołującymi kryzys psychologiczny. Jedną z takich częściej występujących sytuacji jest choroba somatyczna oraz hospitalizacja. Dlatego warto przyjrzeć się możliwościom wykorzystania interwencji w kryzysie w sytuacji choroby somatycznej i pobytu pacjenta w szpitalu. Przy okazji warto też przyjrzeć się osobom podejmującym interwencję w kryzysie, a także sposobowi komunikacji i współpracy pomiędzy osobami udzielającymi wsparcia i pomocy psychologicznej, a personelem szpitala. Trzeba też odpowiedzieć na pytania dotyczące roli psychologa oraz innych osób podejmujących się interwencji w kryzysie u pacjentów chorych somatycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *