Realizacja swojego macierzyństwa

Traktującym o przeżyciach związanych z pierwszym kontaktem fizycznym z dzieckiem, wypowiedzi wszystkich grup są podobne, kobiety mówią o wielkim uczuciu szczęścia, bezpieczeństwa, pewności siebie, o realizacji swojego macierzyństwa. Dla kobiet depresyjnych (tak to przewidują przed porodem) chwila ta będzie również antidotum na ich lęki i niepokoje. Poruszającym zagadnienie oczekiwań w stosunku do dziecka, wypowiedzi kobiet depresyjnych, bez względu na przebieg ciąży, związane były z oczekiwaniem, że dziecko będzie zdrowe. W dalszej kolejności pojawiały się oczekiwania związane z zaspokojeniem potrzeb psychicznych dziecka. Najmniej liczną grupę wypowiedzi stanowiły oczekiwania związane z wykształceniem i cechami fizycznymi i psychicznymi dziecka. Kobiety niedepresyjne na pierwszym miejscu stawiają zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (żeby było szczęśliwe, nie doznawało rozczarowań). Pozostałe kategorie występują dużo rzadziej, chociaż kobiety te częściej relacjonują wymagania w stosunku do dziecka (np. jakie ma ono być w przyszłości, czy też kim ma zostać gdy dorośnie). Podsumowując można stwierdzić, że w stosunku do dziecka, daje się zauważyć mniejsze zróżnicowanie wypowiedzi pomiędzy obydwiema grupami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *