Potrafić się zorganizować

Anonimowi Alkoholicy wyrośli w dużej mierze z ideologii protestanckiej i szeregu praktyk ewangelicznego ruchu, który potrafił się zorganizować. Wpływ tych czynników na przyszły kształt ruchu AA miał istotne znaczenie, choć nigdy nie stał się on więźniem tego dziedzictwa. Grupa Oksfordzka wywarła trwały wpływ na AA, kładąc nacisk na grupę lokalną jako jednostkę organizacyjną oraz spotkania jako wydarzenia o decydującym charakterze. Wstawanie członków AA na każdym spotkaniu, aby opowiedzieć własną historię, w oczywisty sposób stanowiła pochodną działań Grupy Oksfordzkiej. Zwracanie się do Boga, rezygnacja z własnej dumy, nieprzerwana realizacja codziennego programu życia, zdrowienie jako proces i dążenie do zmiany duchowego rozwoju, przyjęcie jako zasady systemu wzajemnego wsparcia – wszystko to bardzo przypomina Buchmanizm. Ale w AA rozmawia się o problemach przeszłości i teraźniejszym zdrowieniu, a nie o grzechu. Poza tym, ze względu na pewne oczywiste szczególne cechy wynikające z podstawowych ewangelicznych wpływów na formę i funkcjonowanie AA – na przykład wielkość grupy i osobista deklaracja, czyli „świadectwo” – twierdzono, że Anonimowi Alkoholicy, jako historyczny odłam Buchmanizmu, są w swej istocie po prostu kolejną protestancką sektą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *