Pogłębienie rodzinnego kryzysu

Sytuacja taka zaostrza i pogłębia rodzinny kryzys, utrudnia poradzenie sobie z nowymi obowiązkami, napięcie i stres, które jej towarzyszą, uniemożliwiają pozytywne poradzenie sobie z zadaniami stawianymi w tej fazie cyklu i przejście do następnego stadium. Przyjrzyjmy się wypowiedziom kobiet depresyjnych i niedepresyjnych na temat ich relacji z mężem, czy też stosunku do dziecka. Wypowiedzi te uzyskano na podstawie Testu Zdań Niedokończonych. Oprócz podziału na kobiety depresyjne i niedepresyjne wyróżniono również kobiety o prawidłowym i patologicznym przebiegu ciąży, zakładając, że patologia ciąży jest dodatkowym czynnikiem stresogennym mogącym zaostrzać kryzys. Na potrzeby niniejszego artykułu zaprezentowanych zostanie tylko kilka wypowiedzi, uzupełniających następujące zdania;

  • Sądzę, że mój mąż rzadko…
  • Chciałabym, aby mój mąż…
  • Kocham mojego męża, lecz…

Porównując wypowiedzi kobiet depresyjnych i niedepresyjnych należy stwierdzić, że mimo, iż niektóre z nich powtarzają się to stosunek do męża jest dużo bardziej pozytywny (mniej konfliktowy) w grupie kobiet niedepresyjnych. W zdaniu 1 kobiety depresyjne dużo większą wagę przywiązują do swych relacji z mężem, wskazując na wady czy niedoskonałości w ich związku. Zdecydowanie największy odsetek wypowiedzi można zaliczyć do kategorii braku okazywania bliskości przez męża, podczas gdy kobiety niedepresyjne przede wszystkim zwracają uwagę na zachowanie męża w stosunku do pewnych obowiązków domowych, na jego zwyczaje, cechy charakteru. Zdania te są mniej nacechowane negatywnymi emocjami, bardziej neutralne. W grupie tych kobiet nie występuje w ogóle kategoria „braku okazywania bliskości”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *