Poczucie bezradności i osamotnienia

Natomiast nie widzi sensu życia, aż 32,35% badanych, a za jedyne wyjście z sytuacji uważa śmierć samobójczą. Osoby z tej grupy nie mają nikogo bliskiego, często są po utracie jednego z rodziców. Ponadto mają poważne problemy w szkole. U tych osób występuje poczucie bezradności i osamotnienia. Obawy odrzucenia i nietolerancji występują u 35,30% badanych. Poczucie odrzucenia i braku akceptacji zarówno ze strony rodziny, jak i społeczeństwa powoduje często popadanie w różnego rodzaju nałogi oraz agresję i depresję. Odrzucenia obawia się 73,53%. Jest to obawa odrzucenia ze strony otoczenia, od ludzi, z którymi są w ciągłym kontakcie. Poczucia osamotnienia obawia się 76,47% badanych. „Samotni w tłumie” – tak postrzegają samych siebie. Czasem, na ten krótki moment próby samobójczej są w centrum uwagi. Nagle rodzina zaczyna się nimi interesować, martwić – chociaż przez tę, krótką chwilę. Przyszłości obawia się 55,88%. Najczęściej głównym problemem dla młodzieży jest skończenie szkoły. Następnie obawiają się problemów z pracą. Uważają, że nie będą w stanie poradzić sobie w życiu. Nie chcieliby popełnić takich samych błędów, jakie dostrzegają u swoich rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *