Początkowo dobry wynik

Pendery i jej koledzy nie tylko sugerowali, że w przedłużonym okresie kontrolnym początkowo dobry wynik deklarowany przez So- bellów rozpadł się na kawałki: twierdzili także, że Sobellowie pominęli w swym sprawozdaniu niepomyślne rezultaty, które nastąpiły w ciągu początkowych dwu lat. O ile faktycznie tak było, siła oskarżeń była druzgocąca. Posmak prawdziwego losu tych pacjentów, który jakoby mieli odkryć Pendery i jej koledzy, przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu pobieżnie podsumowanych przypadków, które wyszczególniało kolejne pobyty w szpitalu w opisywanym przez Sobellów okresie kontrolnym. Oto dla zilustrowania informacja z tabeli dotyczącej tylko jednej z trzynastu osób biorących udział w eksperymencie, które ponownie trafiły do Stanowego Szpitala Pattona (klinicznej bazy badań Sobellów) „w ciągu mniej więcej jednego roku od zakończenia projektu badawczego”. Przyjęty ponownie do Patton po trzech miesiącach i dwudziestu dwóch dniach od zakończenia projektu, „zaleca się przyjęcie do szpitala na leczenie alkoholizmu – pacjent był tu poprzednio… sądzi, że zbliża się do delirium tremens, gdyż czuje, że traci orientację, ma omamy wzrokowe i widzi przedmioty przesuwające się po podłodze… dygocze na całym ciele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *