Pierwsze badanie

Ankiety zostały rozesłane do wszystkich, ok. 300 osób, poszkodowanych, uczestniczyło 91 osób. Osoby badane były w przedziale 15-26 lat (53 płci żeńskiej, 38 męskiej). Ankieta zawierała 13 kwestii. Były to:

 • przeżycia związane z pożarem;
 • zmiana obrazu siebie;
 • powracające wspomnienia;
 • skojarzenia wywołujące lęk;
 • zaburzenia snu;
 • nastrój;
 • obraz świata i własnej przyszłości;
 • drażliwość;
 • kontakty rówieśnicze;
 • kontakty z rodziną;
 • wyniki szkolne;
 • dotychczasowe kontakty z psychologiem lub psychiatrą;
 • potrzeba dalszej opieki w tym zakresie.

Każda z tych kwestii (z wyjątkiem ostatniej), stwarzała możliwość odpowiedzi na skali 4- lub 5-stopniowej. Drugie badanie wykonano w ramach ogólnych badań kontrolnych (lekarskich i psychologicznych) w 1999 r. Na badania zostali pisemnie zaproszeni wszyscy poszkodowani. Do badań psychologicznych przystąpiło 71 osób, w przedziale 18-54 lat (32 kobiety oraz 39 mężczyzn). Wszyscy badani to bezpośrednie ofiary tego pożaru, w różnym stopniu poszkodowane. Trzecie badanie wykonano w roku 2002, również w ramach badań kontrolnych. Podobnie jak poprzednio, wszystkie osoby zostały pisemnie powiadomione o tym fakcie. Do badań psychologicznych przystąpiło 45 osób, w wieku od 20-40 lat (26 kobiet oraz 19 mężczyzn).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *