Odstawienie alkoholu jako lekarstwa

Było kilka powodów, dla których lekarze zaprzestali w końcu z entuzjazmem podchodzić do alkoholu jako leku. Dość wcześnie, jeszcze w XIX wieku, zaczęli sobie uświadamiać, że przypadkowe przepisywanie alkoholu naraża pacjentów na ryzyko uzależnienia. „Memoriały” czy publiczne wypowiedzi zawierające takie ostrzeżenie docierały do niektórych przedstawicieli profesji lekarskiej w 1839, 1847 i 1871 roku; za każdym razem wśród sygnatariuszy tych petycji figurowały podpisy znamienitych osobistości medycznych. W cytowanym przez George’a Wilsona memoriale z 1871 roku znalazła się następująca opinia: Jako że panuje przekonanie, iż nierozważne przepisywanie pacjentom przez lekarzy napojów alkoholowych w nadmiernych ilościach w wielu przypadkach doprowadziło do nałogu pijaństwa, niżej podpisani, nie mogąc całkiem zaniechać stosowania alkoholu w leczeniu określonych rodzajów chorób, stoją mimo to na stanowisku, że żaden praktykujący lekarz nie powinien przepisywać tego specyfiku w sposób nieodpowiedzialny. Ludzie wierzą, że alkohol – w jakiejkolwiek postaci – powinien być zalecany z taką samą ostrożnością jak wszelki inny silnie działający lek, a zalecenia dotyczące jego stosowania powinny być tak opracowane, aby nie interpretowano ich jako sankcji za nieumiarkowanie… utrzymują, że każdy praktykujący lekarz zmuszony jest użyć całego swego wpływu, aby wszczepić nawyk picia napojów alkoholowych z wielkim umiarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *