Odparcie zarzutów fałszerstwa

W sposób nieunikniony artykuł Pendery oznaczał, że pracodawcy Sobellów powinni wszcząć oficjalne śledztwo w celu zbadania zarzutów, jakie postawiono. Tymczasem Sobellowie przeprowadzili się z Kalifornii do Kanady i objęli posadę w Fundacji Badań nad Uzależnieniami (ARF) w Ontario. Na prośbę Sobellów ARF zwołała komisję śledczą pod przewodnictwem dr Bernarda Dickensa, profesora prawa na Uniwersytecie w Toronto. Komisja ta pracowała szybko i już w listopadzie 1982 roku przedstawiła swój raport. Jej odkrycia brzmiały jednoznacznie: „Komisja nie znajduje żadnego uzasadnionego powodu, by wątpić w naukową czy osobistą uczciwość dra Marka Sobella i dr Lindy Sobell”. Sobellowie zostali oczyszczeni również ze wszystkich zarzutów przez grupę śledczą powołaną później przez Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia [American National Institute of Health], który częściowo finansował ich badania. Biorąc pod uwagę te wyraźnie obciążające fakty przedstawione przez Pendery i jej kolegów w artykule krytycznym, to, że Sobellowie zostali oczyszczeni z zarzutów, z początku mogło się wydawać dziwne i być może wzbudziło podejrzenia wyciszania całej sprawy. Jak inaczej można by wytłumaczyć różnicę między odkryciami, o których pisali w swym raporcie Sobellowie, a faktami odkrytymi przez Pendery, jak tylko umyślnym wprowadzeniem w błąd?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *