Niebezpieczeństwo rezygnacji

Autorzy, Marlott i Gordon, zwrócili uwagę na znaczenie tzw. „nierównowagi stylu życia” (lifestyle imbalance). Pojawia się ona wówczas, gdy klient czuje, że spędza większość czasu na tym, co „powinien robić”, a nie na tym, „co chce”. Może w nim wówczas narastać napięcie z powodu frustracji związanej z rezygnacją z dawnych sposobów zaspokajania potrzeb (starych zachowań), które prowadzi do pragnienia „dogodzenia sobie” – chwilowego odstępstwa od przyjętego reżimu postępowania. Siła tych popędów, potrzeb czy pragnień sprawia, że aktywowane w powiązaniu z nimi procesy myślowe „pracują w kierunku” usprawiedliwienia danego postępowania, które potrafiłoby zmniejszyć odczuwany konflikt. W wyniku tego osoba może podjąć decyzję, która pozornie wydaje się nieistotna, ale której konsekwencje mogą ją stawiać w sytuacji „wysokiego ryzyka” (np. środowisko, w którym się znalazła, może utrudniać kontynuację nowych, przystosowawczych zachowań). Są to sytuacje, których osoba powinna unikać, zanim nowe, związane ze zmianą stylu życia zachowania zostaną ugruntowane i zaczną przynosić pozytywne efekty. Z drugiej strony, zgodnie z modelem, poradzenie sobie z takimi sytuacjami ryzyka prowadzi do wzrostu poczucia własnej skuteczności i dlatego zmniejsza prawdopodobieństwo rezygnacji ze zmian w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *