Nie ma wytłumaczenia dla przemocy

Nie ma – i nie może być – żadnego usprawiedliwienia dla takiej przemocy. Doktor Milligan opisał rzekomo wspaniałe rezultaty, jakie uzyskał w ciągu dziesięciu lat w przypadku pięćdziesięciu pacjentów z problemem alkoholowym leczonych tą metodą, ale opis ten nie jest żadną miarą przekonywający. Jeszcze bardziej niepokojące są relacje, jakie odnaleźć można w literaturze na temat uzależnienia alkoholowego leczonego zabiegami neurochirurgicznymi. Neurochirurgia jest ze swej istoty nieodwracalna, zaś uszkodzenie mózgu spowodowane podczas operacji może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli i pogorszenia choroby alkoholowej. W 1946 roku lekarze J.W. Watts i W. Freeman donosili z Ameryki o zabiegu leukotomii przedczołowej, jaki wykonali u trzech alkoholików, którzy mimo to nadal pili. Znakomity brytyjski neurochirurg Geoffrey Knight opisał w 1968 roku metodę, którą leczył uzależnienia od alkoholu i heroiny, polegającą na przecięciu nerwów, co – jak sądził – zmniejszało napięcie psychiczne. Doktor D. Müller, który wcześniej w Niemczech operacjami neurochirurgicznymi leczył „dewiacje seksualne”, donosił w 1973 roku o zastosowaniu swej chirurgicznej metody do przypadku 31-letniego mężczyzny z problemem alkoholowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *