Motywacja

Świadomość, że zmiana jest możliwa, stanowi podstawę wyzdrowienia. Człowiek musi osobiście chcieć zmiany. Motywacja jest zatem dalszym istotnym składnikiem procesu zdrowienia, natomiast planowane terapie mają się koncentrować przede wszystkim na uwydatnieniu tego elementu (na przykład MET w eksperymencie MATCH). Etapy zmiany. W ciągu ostatnich lat większość uwagi koncentrowała się na założeniu, że należy zróżnicować pijących na podstawie ich „gotowości do zmiany”. Dwóch amerykańskich badaczy, J.O. Prochaska i C.C. DiClimente, wyodrębnili etapy prekontemplacji, kontemplacji, działania i utrwalania zmiany. Ten rodzaj zróżnicowania wielu terapeutów uznało za pomocny w podejmowaniu decyzji w sprawie właściwego czasu i tempa udzielanej pomocy.
Definicja celu. Powrót do zdrowia jest ruchem w kierunku celu, który jednostka musi określić i nie tracić go z oczu. Terapeuta może pomóc wyjaśnić, czy lepszym wyborem celu będzie abstynencja, czy też umiarkowane picie. Unikanie nawrotu picia. Unikanie alkoholu albo umiarkowane picie wymaga rozwinięcia określonych, różnych umiejętności psychologicznych. Niektórzy ludzie spontanicznie sięgają po odpowiednie strategie, choć są to umiejętności, których można się nauczyć (CBT w projekcie MATCH). Obejmują one unikanie niepotrzebnych niebezpiecznych sytuacji oraz wielokrotne i umyślne powtarzanie pożytków płynących z trzeźwości i szkód wynikających z powrotu do dawnego nałogu picia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *