Lyoness etap budowy business teamu

Pomoc jaką otrzymują w klinice (szpitalu) od zespołu leczącego lekarzy, pielęgniarek jest skoncentrowana głównie na leczeniu dolegliwości somatycznych. Sferą psychiczną winien zająć się psycholog. Formalna pomoc psychologiczna człowiekowi choremu powinna dążyć do podtrzymania emocjonalnego, bycia z chorym, wzmacniania odporności psychicznej, rozszerzania zrozumienia sytuacji kryzysu i dostarczaniu pomocy w jego przetrwaniu. Koniecznym warunkiem do przeprowadzenia skutecznej interwencji jest nawiązanie kontaktu i efektywnej komunikacji. Brak dobrej komunikacji powoduje, że chory czuje się osamotniony, opuszczony, bezwartościowy i niekochany. Dobry kontakt emocjonalny z osobą w kryzysie powinien opierać się na zdolności interweniującego do okazywania empatii, troski i szacunku. Działanie interwencyjne powinno być starannie zaplanowane i ukierunkowane na współudziała- nie z chorym, a nie oddziaływaniem na chorego. W dobrze przygotowanym planie muszą być uwzględnione osoby znaczące, zainteresowania, pasje życiowe, plany i dążenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *