Ludzie mogą dokonywać pozytywnych zmian w stylu życia

Ujęcie takie, zgodne ze współczesnym trendem w psychologii, akcentującym wagę czynników intra psychicznych (aktywności wewnętrznej) w interakcjach jednostki ze światem, skupia się na poznawczych (obok sytuacyjnych) determinantach praktyk zdrowotnych. Zrozumienie dynamicznych zależności między stanami psychicznymi, zachowaniem i zdrowiem, wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za inicjowanie i utrzymywanie procesów zmiany dawnych wzorców działania (nawyków) stanowi podstawę opracowywania programów interwencji psychologicznych i promowania zdrowego stylu życia. Jakkolwiek ludzie mogą dokonywać pozytywnych zmian w stylu życia spontanicznie i samodzielnie, to wydaje się, że wspomaganie naturalnego procesu przemian w ramach profesjonalnego oddziaływania ma korzystny wpływ nie tylko na zapobieganie ewentualnym dalszym zaburzeniom emocjonalnym i somatycznym, ale może także „zwiększyć szanse twórczego przechodzenia kryzysów z wszelkimi ich pozytywnymi skutkami”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *