Leczenie jako użyteczne acz skromne przedsięwzięcie

Niektóre dowody zdają się przekonująco wskazywać, że korzyść mogą przynieść różnego typu kuracje. Na przykład kilka badań dowiodło, że kiedy w placówkach ogólnej opieki zdrowotnej pacjentom doradza się ograniczenie spożycia alkoholu, taki prosty środek może doprowadzić do zmniejszenia nadużywania alkoholu. Badania te pokazują coś ważnego, jeśli chodzi o podatność na wpływy w przypadku nieumiarkowa- nego picia, nie mającego jednak charakteru uzależnienia. Są również dowody na to, że pijący, którzy uzależnili się od alkoholu, reagują często na dość proste interwencje medyczne. Około 50-70 procent pacjentów, leczonych w sposób ambulatoryjny, prawdopodobnie wykaże znaczącą i trwałą poprawę po dwunastu miesiącach kuracji. Orzeczenie o skuteczności współczesnego lecznictwa, wydane na podstawie badań, jest zatem, krótko mówiąc, całkiem pozytywne, bez względu na to, w jakim stopniu pacjent jest uzależniony od alkoholu. Nie należy stąd wnioskować, że wszystkie metody leczenia są równie dobre – badania pokazały, że niektóre podejścia terapeutyczne są użyteczne, podczas gdy inne ocenia się jako mniej skuteczne. Ponadto badania nieraz wykazywały, że szereg fachowo stosowanych kuracji, prowadzonych z różnych teoretycznych punktów wyjściowych, może mieć z grubsza ten sam wskaźnik powodzenia. Wynika więc stąd, że nie tyle wszystkie metody leczenia są tak samo dobre, ile że wiele dobrych terapii można stosować z równie dobrym skutkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *