Leczenie dawniej i dziś

Naszkicowanie w tym miejscu jakiejś wyraźnej linii oddzielającej przeszłość od teraźniejszości byłoby poniekąd arbitralne. Ale tak jak w przypadku tylu innych gałęzi medycyny, tym, co oddziela historyczną przeszłość od współczesnych metod leczenia, jest ówczesny brak i dzisiejsza obecność wiedzy zdobytej podczas zrandomizowanych eksperymentów. Projekty takich badań wymagają porównania terapii A z leczeniem B, przy czym statystyczne znaczenie różnic między obiema grupami osób biorących udział w eksperymencie zostaje obiektywnie ustalone w ciągu sześciu lub dwunastu miesięcy. W medycynie ogólnej pierwszym opublikowanym raportem opierającym się na całkowicie przypadkowym przydziale do grup eksperymentalnych było sprawozdanie Medical Research Council [Rady ds. Badań Medycznych] z 1948 roku nad leczeniem gruźlicy. Jeśli chodzi zastosowanie eksperymentów kontrolowanych w leczeniu problemów alkoholowych, pierwszym raportem z badań był prawdopodobnie artykuł R.S. Wallersteina opublikowany w 1956 roku, choć ta amerykańska praca nie spełniła wszystkich nadziei pokładanych w terapii. Mimo to jest wiele punktów stycznych między przeszłością
teraźniejszością. Identyczny stosunek do pijaków, którzy dają dowód swej odpowiedzialności, dobrze sobie radząc z tym narkotykiem, a jednocześnie znieważają substancję chemiczną stosowaną w rytuale religijnym; symbol narodowy; nasza wiara w alkohol jako źródło dobrej zabawy – są tak samo powszechne dziś, jak były wczoraj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *