Komis traf szczecin

Każdy kryzys, a zwłaszcza spowodowany chorobą wymaga interwencji, czyli udzielenia właściwej (fachowej) pomocy psychologicznej. Człowiek znajdujący się w ostrej fazie kryzysu jest na ogół otwarty na taką pomoc. Głównym celem interwencji jest przywrócenie człowiekowi zdolności do samodzielnego i skutecznego zmagania się z problemami. Według Caplana skuteczność pomocy w kryzysie zależy nie tylko od określenia czynników, które zaburzyły równowagę emocjonalną czy od cech osobowości, ale od sposobu funkcjonowania człowieka w samej sytuacji kryzysowej (Caplan 1984). Decydującą rolę spełniają naturalne więzi międzyludzkie, które mogą być źródłem wsparcia emocjonalnego. Przede wszystkim chodzi o obecność drugiego człowieka, który potrafi rozumieć i okazać zrozumienie. Pomoc profesjonalna zmierza przecie wszystkim do jawnego przedstawienia problemu jakim jest choroba, stwarza to szansę na realistyczne zmaganie się z nią. Konieczne jest więc:

  • Zwrócenie uwagi na przyczyny choroby.
  • Ocena (subiektywna) stanu zdrowia przez chorego.
  • Ocena aktualnej fazy kryzysu, w której znajduje się chory.
  • Ocena zachowań pacjenta w sytuacji choroby.
  • Ocena realistycznych możliwości zmagania się z problemem.
  • Określenie metod pomocy terapeutycznej (terapia chorego i terapia rodziny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *