Kobiety niedepresyjne rzadziej zwracały uwagę na wady męża

Częściej w ich wypowiedziach zauważa się troskę o niego. Na temat miłości do męża kobiety te często mówią bez zastrzeżeń, „nie ma lecz”. Można zatem stwierdzić, że zdecydowana większość kobiet nie- depresyjnych ujawnia pozytywne emocje w stosunku do swoich współmałżonków, przy czym odsetek ten jest większy w grupie kobiet niede- presyjnych o prawidłowym przebiegu ciąży, niż w analogicznej grupie kobiet o jej patologicznym przebiegu. W grupie kobiet z depresją okołoporodową, kobiety o prawidłowym przebiegu ciąży wskazują na wady męża, kobiety o patologicznym przebiegu ciąży wyrażają negatywne emocje w stosunku do niego. Porównując wypowiedzi kobiet depresyjnych i niedepresyjnych z grup „norma” i „patologia” nie zauważono znaczących różnic ze względu na przebieg ciąży. Różnice wystąpiły tylko ze względu na nasilenie objawów depresyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *