Kobiety depresyjne ujawniają bardziej konfliktowy stosunek do męża

Może to świadczyć o mniejszym wsparciu otrzymywanym z jego strony. Kobiety te są bardziej roszczeniowe i krytyczne w stosunku do męża, częściej wskazują na brak bliskości emocjonalnej w relacji z nim, dostrzegają więcej  wad w jego charakterze i odczuwają silniejszą potrzebę zmienienia go. Pojawia się pytanie czy depresja zaostrza kryzys rodziny i małżeński, czy też pojawia się ona w małżeństwach, w których taki kryzys istnieje już i tylko przyczynia się do jego pogłębienia. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Faktem jest wszakże, iż kryzys małżeński pogłębia się i nasila w rodzinach, w których kobieta cierpi na depresję okołoporodową. Warto przyjrzeć się jeszcze wypowiedziom badanych kobiet w stosunku do dziecka, nowego członka rodziny, związanych z nim pragnień i oczekiwań. Wypowiedzi te wybrano na podstawie uzupełnień następujących zdań;

  • Moje dziecko i ja…
  • Gdy myślę o moim dziecku…
  • Gdy przytulę moje dziecko…
  • Chciałabym, aby moje dziecko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *