JEDNA Z PRZYCZYN SYTUACJI KRYZYSOWEJ W RODZINIE

Kryzysy małżeńskie pojawiają się zatem na różnych etapach wspólnego życia, stanowią ważny punkt wyjścia do mających nastąpić zmian, pozwalają na wykształcenie nowych, bardziej adaptacyjnych umiejętności potrzebnych w radzeniu sobie z nową sytuacją. Dzięki pozytywnemu rozwiązaniu kryzysu możliwy jest rozwój i przejście do następnego etapu cyklu życia rodzinnego. Jednym z takich kryzysowych momentów w życiu małżeństwa jest przyjście na świat dziecka. Wydarzenie to wymusza na catej rodzinie zmiany w różnych aspektach jej funkcjonowania. Pierwsze objawy kryzysu pojawiają się często już w czasie ciąży; dla wielu kobiet jest ona okresem, w którym uświadamiają sobie mające nastąpić zmiany i związane z nimi konsekwencje. Antycypacja tych zmian bywa często przyczyną stresów, lęków i związanych z tym wahań nastrojów. W związku z tym powstaje szereg pytań: w jakim stopniu nastroje depresyjne w okresie okołoporodowym zaostrzają kryzys? Jak wpływają na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego? Czy stany depresyjne u kobiet w okresie okołoporodowym oddziałują na cały system rodzinny, utrudniając wytworzenie funkcjonalnych wzorów zachowań, przedłużając kryzys i uniemożliwiając przejście do kolejnych stadiów rozwoju życia rodziny? Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, warto najpierw scharakteryzować zjawisko depresji okołoporodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *