Istnieją inne możliwości przeżywania, rozumienia czy zachowania

Dopóki stosowane przez osobę sposoby obrony (opierające się często na mechanizmach selekcji i zniekształcania informacji) działają sprawnie i skutecznie, dopóty brak jest wystarczającej motywacji by wyzwolić się spod ich wpływu. Często też nie jesteśmy świadomi, że istnieją inne możliwości przeżywania, rozumienia czy zachowania. Zmiana rytuału – rezygnacja z przyzwyczajeń przynoszących ulgę – wymaga więc albo szczególnej refleksji, skupienia, „zatrzymania”, albo wystąpienia jakichś szczególnych wydarzeń, naruszających dotychczasową równowagę. Pojawiające się wówczas pytania: po co, dlaczego i jaki sens…? mogą prowadzić do rozpoznania wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń, zrozumienia norm, schematów i oczekiwań, którym podporządkowujemy swoje życie, a także – w efekcie – do zajęcia wobec tych faktów bardziej świadomej postawy. Jednak taka refleksja jest zapewne uwarunkowana doświadczeniem wyjątkowości jakiejś chwili, czegoś co „wyrywa” i wykracza poza to, co rutynowo i nawykowo przywykliśmy myśleć i czynić. Tak np. w koncepcji E. Langer (1993) dostrzega się taką możliwość w przyjęciu refleksyjnego stosunku do rzeczywistości, który autorka ta przeciwstawia stanom bezrefleksyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *