Intruzywne wspomnienia, skojarzenia, przykre sny

Jedna z grup kryteriów zespołu stresu pourazowego dotyczy różnych form przypominania sobie traumatycznego zdarzenia. Wśród nich najczęściej wymienia się intruzywne wspomnienia, skojarzenia przypominające traumatyczne wydarzenie oraz makabryczne sny. Pytając o wspomnienia pożaru dostrzega się wyraźną różnicę między odpowiedziami we wcześniejszych badaniach i dwóch następnych. W 1996 r. blisko połowa badanych (46,2%) skarżyła się na częste i bardzo częste wspomnienia związane z pożarem. Zdecydowanie mniej wspomnień pojawiało się w latach 1999 (częste i bardzo częste – 22,5%) i 2002 (częste i bardzo częste – 22,2%). Jeżeli idzie natomiast o skojarzenia związane z sytuacją pożaru (otwarty ogień, zapach dymu, zamknięte, zatłoczone pomieszczenia), nie dostrzega się tak wyraźnych różnic między wcześniejszymi, a późniejszymi odpowiedziami. W 1996 r. wypowiedzi na temat negatywnych skojarzeń oscylowały w granicach 65%. Podobnie wygląda to wiatach 1999 (często i bardzo często – 55%) i 2002 r. (często i bardzo często – 62,2%). Pozytywne zmiany można odnotować w zakresie częstotliwości występowania koszmarnych snów. W pierwszych z cytowanych tu badań był to problem dla około 14% respondentów (13,7%), w następnych badaniach to zjawisko było już wyraźnie mniej nasilone. W 1999 r. dość często miewało koszmarne sny 7% wypowiadających się, a w 2002 r. – tylko 4,4%. Z wymienionych objawów (wspomnienia, skojarzenia, przykre sny), najbardziej odczuwalnym – według oceny wypowiadających się – są skojarzenia związane z sytuacją pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *