Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego

W chorobie mogą pojawić się dwojakiego rodzaju zachowania człowieka: zachowania adaptacyjne i nie adaptacyjne. Zachowania adaptacyjne to takie, które sprzyjają całkowitemu lub częściowemu rozwiązaniu problemu: Chory stara się zdobyć jak najwięcej informacji o chorobie i realnie odnieść się do swojej sytuacji. Ujawnia negatywne uczucia dzięki czemu rozładowuje napięcie emocjonalne.
W zmaganiu się z chorobą szuka pomocy innych ludzi, a przede wszystkim lekarzy. Człowiek dostrzega złożoność problemu i zaczyna go rozwiązywać etapami (najpierw badania, potem wybór lekarza, metody leczenia itp.) Ma świadomość stanu znużenia i potrzeby odpoczynku. Jest aktywny w wybranych dziedzinach życia. Kontroluje swoje uczucia. Ocenia sytuację i zgodnie z nią dokonuje wyboru działań. Ma motywację do dokonania zmian w swoim życiu. Ma zaufanie do siebie i do innych oraz nadzieję, że chorobę można przezwyciężyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *