Faza przed refleksyjna

Preconternplation stage, w której osoby są nieświadome problemu lub nie chcą zaakceptować jego wystąpienia – nie uznają, że pewne ich zachowania mogą stwarzać trudności (im samym lub otoczeniu), stąd nie widzą też potrzeby czy powodu do dokonania zmian. Przyczyny swojego ewentualnego niezadowolenia przypisują czynnikom zewnętrznym, od nich niezależnym. Mogą ujawniać niektóre cechy oporu, jak na przykład unikanie dyskusji na temat możliwości zmiany, minimalizowanie problemu lub zaprzeczanie mu, broniąc tym samym swych dotychczasowych postaw i zachowań. Etap drugi to faza refleksji – (contemplation stage). W tym stadium osoby zaczynają uświadamiać sobie coraz wyraźniej, że ich zachowanie może być problematyczne i przyjmują, iż mogą coś zyskać dzięki zmianie. Rozważają możliwe korzyści ze zmiany, ale nie zdecydowały się jeszcze na jej wprowadzenie, gdyż oczekiwane w przyszłości zyski nie są jeszcze w stanie przeważyć przewidywanych kosztów, przeszkód czy strat. W kolejnej fazie – fazie determinacji (determination stage) rozpoczyna się okres poszukiwania sposobów rozwiązania doświadczanych problemów. Osoby mają już wyraźną intencję wprowadzenia zmian, a zamierzając ich dokonać, formułują plany działania, koncentrują się na finalnych celach, dokonują przeglądu ewentualnych przeszkód i rozważają sposoby przezwyciężenia trudności. Wszystko to stanowi przygotowanie do realnego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *