Faza działania

Action stage osoby rozpoczynają realizację wcześniejszych planów, borykając się jednocześnie z siłą starych nawyków. Nowy repertuar zachowań musi być powtarzany wystarczająco długo, aby stał się dla danej osoby normą, jej nowym stylem życia. (Niekiedy wymaga to miesięcy, a nawet lat – w zależności od rodzaju problemu i charakteru koniecznych zmian.) Faza podtrzymania (maintenance stage). Jeśli nowe zachowanie ma być utrzymane, musi być świadomie wzmacniane, obdarzane uwagą, kontrolowane w różnych sytuacjach, nim stanie się „automatyczne”. Kiedy osoby potrafią już konsekwentnie zachowywać się w zmieniony sposób, oznacza to, że mogą opuścić omawiany cykl. Osiągnięte zmiany są bowiem trwale „wbudowane” w ich życie. Alternatywą jest przejście do stadium szóstego. Faza rezygnacji (relapse stage) oznacza powrót do dawnych przyzwyczajeń. W wyniku napotkanych trudności, osoby porzucają intencję wprowadzenia czy podtrzymania zmiany. Z tej fazy mogą jednak na nowo rozpocząć swój cykl zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *