Dysfunkcjonalne aspekty stylu życia mogą się kumulować

W zależności od tego, jaka jest ich specyfika doprowadzić do różnych, spostrzeganych przez osobę jako kryzysowe, sytuacji. Mowa tu o takich sytuacjach, gdy własne, nawykowe postępowanie (pracoholizm, używki, nieoszczędny tryb życia, sposób reagowania emocjonalnego czy rozwiązywania problemów itp.) prowadzi do wystąpienia poważnych zaburzeń w obrębie organizmu osoby, w jej relacjach społecznych, czy też w stosunku do ważnego dla niej obszaru rzeczywistości. Istnieje bardzo wiele doniesień z badań dotyczących wpływu stylu życia na wystąpienie wspomnianych typów zaburzeń. Tego typu kryzys, będąc stanem dezorganizacji lub rozpadu starych, nieefektywnych lub nieaktualnych struktur stwarza więc zarazem szczególną okazję dla przemiany w kierunku bogatszego emocjonalnie, bardziej satysfakcjonującego życia, stanowi „niepowtarzalną szansę dokonania rozwojowego przełomu, zobaczenia życia w zupełnie nowej, twórczej perspektywie”; „dzięki niemu ma dojść do przewartościowań, restrukturyzacji celów i zadań, a w efekcie do zmiany stylu życia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *