Dobra terapia

Choć każdy pakunek może być opatrzony inną etykietą, dobre terapie – jak wynika z najnowszego, przeprowadzonego w USA badania, zwanego Projektem MATCH – wydają się mieć jakąś wspólną, tajemniczą istotę bez względu na opakowanie. MATCH był bardzo ambitnym, wielostronnym projektem, w którym uczestniczyło 25 badaczy i 80 terapeutów oraz 1726 osób cierpiących na uzależnienie alkoholowe, które losowo przydzielono do jednej z trzech form terapii. Dotychczas nie zwerbowano aż tylu pacjentów do eksperymentu tego typu. Trzy ścieżki terapeutyczne nazwano Ułatwiającą terapią dwunastu kroków [Twelve- -Step Facilitation Therapy – TSF], która była modelem kładącym nacisk na podejście AA i próbowała uwydatnić zaangażowanie pacjentów w ruch AA; Terapią poznawczo-behawioralną [Cognitive Behaviour Therapy – CBT], która wykorzystywała metody teorii poznawczej i uczyła pacjentów praktycznych umiejętności mających im pomóc uniknąć nawrotu; oraz Terapią wzmocnienia motywacji [Motivational Enhancement Therapy – MET], która próbowała wzmocnić i podtrzymać zaangażowanie się w zmianę zachowań związanych z piciem alkoholu. Po dwunastu miesiącach leczenia wszystkich pacjentów, kluczowym odkryciem wyłaniającym się z tych niezwykle skrupulatnie przeprowadzonych badań było to, że mimo zróżnicowanych rezultatów te trzy reżymy lecznicze minimalnie się między sobą różniły. Z biorących udział w wyścigu TSF, CBT i MET wszystkie zdobyły pierwszą nagrodę ex aequo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *