Dobra praca naukowa

Najwybitniejsze dzieło Jellinka The Disease Concept of Alcoholism [Chorobowa koncepcja alkoholizmu] ukazało się w 1960 roku. Była to znakomita praca naukowa, napisana przez najwyższy i powszechnie szanowany autorytet, w której Jellinek – opierając się na skrupulatnie rozpatrzonym dostępnym materiale – oznajmił, że określone typy nadużywania alkoholu mają charakter choroby. Koncepcja choroby – teraz już o stuletniej tradycji – była bezdyskusyjna i na pozór nie do podważenia – była niemal religijnie objawioną prawdą. Każdy, kto się inaczej zapatrywał na tę definicję rzeczywistości, narażał się na anatemę. Nowy ruch miał teraz i wielkiego człowieka, i wielką ideę. Kiedy Jellinek zmarł w 1963 roku, teorię chorobową (i jako ideę, i jako książkę) postrzegano jako główną schedę po nim. Niepokojący jest, co prawda, fakt, że Jellinek prawdopodobnie zmyślił sobie naukowy doktorat, którego nie przyznał mu nigdy żaden uniwersytet, jednak znaczenie jego pracy dla rozwoju teorii problemów alkoholowych pozostaje ogromne. Natomiast jego rozprawy były często znacznie
ostrożniejsze w tonie niż ich arbitralne interpretacje, których dokonywali ci, co je czytali nieuważnie, albo którzy chcieli uczynić zeń arcykapłana definiowania jako choroby problemów alkoholowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *