Depresja poporodowa

Mimo występowania wśród badaczy pewnych kontrowersji, a także wbrew temu co przez wiele wieków sądzono, można uznać, iż depresja poporodowa jest specyficznym zaburzeniem w grupie zaburzeń depresyjnych i przy wyłączeniu psychozy poporodowej, przypisać jej charakter reaktywny. Zjawisko depresji okołoporodowej, jak wynika z badań (Wasilew- ska-Pordes 1999), dotyka około 50% rodzących kobiet. Jest zatem zaburzeniem na tyle powszechnym, że sensowne wydaje się określenie czynników, sprzyjających jego wystąpieniu, a co za tym idzie określenie grupy kobiet wysokiego ryzyka zachorowalności na depresję. Jest to ważne nie tylko z uwagi na cierpiącą kobietę, ale także ze względu na dziecko, dla którego pierwsze miesiące życia stanowią okres ważny dla rozwoju i kształtowania prawidłowej więzi z matką. Badania na temat czynników sprzyjających wystąpieniu depresji porodowej, a także częstotliwości jej występowania prowadzono na terenie Krakowa w 1999 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *