Dalsze zagrożenia, sukcesy i szanse

Poważnym krokiem naprzód w życiu rodziny i samego dziecka jest rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Dla dobrze rozwijającego się malucha jest to sytuacja o tyle trudna o ile nowa. Dla jego rodziców również, ale największy stres przeżywają wraz z pierwszym uczniem w rodzinie. Podjęcie nauki szkolnej przez wszystkie następne dzieci jest łagodniejszym przeżyciem. Nie dotyczy to jednak początku nauki w szkole dziecka niepełnosprawnego. Wiąże się z tym faktem najczęściej opuszczenie domu rodzinnego przez dziecko, a jeśli nie – piętno bycia uczniem tak zwanej „szkoły specjalnej”, która to nazwa sama w sobie dla wielu jest stresogenna. Popularność tych szkół tak głęboko zapadła w świadomość naszego społeczeństwa, że ani rodzice, ani tym bardziej kandydat na ucznia nie dostrzegają możliwości kształcenia niepełnosprawnego dziecka w systemie integracyjnym. A jeśli nawet przychodzi im to do głowy, tylko niewielu jest zdecydowanych i świadomych problemów oraz obowiązków, które na nich spadną wobec raczkującego dopiero w Polsce systemu szkół integracyjnych. Umieszczenie natomiast dziecka w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym niesie ze sobą ryzyko kryzysu wywołanego zerwaniem z takim trudem budowanych więzi emocjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *