Coko werk opinie

Spowodowaną głównie ciężką chorobą lub kalectwem wyróżnia się następujące etapy: Etap odrzucenia zaprzeczenia – „Nie, to nie może być prawda, to nie może dotyczyć mnie”. Jest to reakcja większości chorych na wiadomość o ich sytuacji (o ciężkiej chorobie). Odrzucenie – jest swego rodzaju barierą przed straszną wiadomością, pozwala ono choremu na pewien dystans i na poszukiwanie innych środków obrony. Jest etapem przejściowym i dość szybko zostaje zastąpione przez częściową akceptację. Wyparcie prawdy, przynajmniej częściowe, występuje u prawie wszystkich chorych nie tylko w pierwszych stadiach choroby, ale także i później. Jest to często jedyny sposób dawania sobie rady z bolesną sytuacją. Etap gniewu – Kiedy wypieranie prawdy nie może być dłużej utrzymane, zostaje zastąpione przez uczucia gniewu, zawiści, urazy. Najczęściej wyłania się pytanie: dlaczego właśnie ja? – gniew zostaje skierowany do siebie. Gniew bywa tłumiony albo przeniesiony (projekcja) na otoczenie, a więc na lekarzy, (że nie mają dostatecznej wiedzy, czy nie są dobrzy, nie pełnią dobrze swojej roli), na pielęgniarki i inny personel medyczny, na rodzinę. Swój gniew chory kieruje na tych, którzy cieszą się zdrowiem, a więc cieszą się tym co zostało mu zabrane (odjęte).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *