Bardzo pesymistyczny pogląd na świat reprezentuje Schopenhauer

Obserwacja świata, refleksja nad tym, co człowieka otacza prowadzi do ambiwalentnej postawy wobec rzeczywistości. Dostrzega on wiele zła moralnego na świecie. Z drugiej strony świat, który istnieje jest jedynym jaki człowiekowi jest dany i możliwy. Jest on więc z jednej strony najlepszy, z drugiej strony najgorszy. „Jedyną wartością życia staje się uświadomienie, że życie samo w sobie nie ma żadnej wartości moralnej, wartością więc staje się rezygnacja z woli życia”. W woli jednostki upatruje on zła i źródła ludzkiego cierpienia. Ona prowadzi człowieka do zadawania innym gwałtu i niewolenia. Schopenhauer twierdzi, że aby tej woli ulec musimy zdławić w sobie życiowy popęd, zrezygnować z działań, wyobcować się ze świata. Jednym słowem człowiekowi w takim świecie pozostaje pozbawienie się życia przez zaniechanie, samobójstwo „społeczne”. Inny niemiecki filozof – Nietzsche (1844-1900) proponuje ideę „nadczłowieka”. W swoim dziele pod tym właśnie tytułem pisze, że człowiek posiada niczym nie skrępowaną wolę. Realizuje się w dążeniu do panowania, do władzy. Jest aktywny. Tylko „moralność niewolników może cechować bierność, asceza czy podporządkowywanie się etycznym nakazom, zakazom i przykazaniom religijnym. Tylko Nadczłowiek może osiągnąć wolność absolutną a więc i wolność do odebrania sobie życia w chwili, gdy uzna to za stosowne”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *