Badania grup kobiet w ciąży

W przypadku grupy kobiet o prawidłowym przebiegu ciąży, cierpiących na depresję okołoporodową, 90% wypowiedzi związanych jest z brakiem okazywania żonie uczuć, zainteresowania, miłości. W zdaniu 2, w którym poruszono problem oczekiwań żony w stosunku do męża, kobiety depresyjne, w dużo większym stopniu niż niedepresyjne, oczekują od swojego męża zmian zachowania w stosunku do nich, relacjonują potrzebę bliskości, okazywania uczuć, obecności przy porodzie, podczas gdy kobiety niedepresyjne w większości wypowiedzi nie oczekują żadnych zmian, często myślą też o szczęściu i zdrowiu swego męża. Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupą kobiet depresyjnych o prawidłowym a patologicznym przebiegu ciąży. W grupie kobiet z depresją okołoporodową najczęściej pojawiały się wypowiedzi związane z potrzebą bliskości z mężem zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W zdaniu 3 kobiety depresyjne wyrażały przeważnie negatywne emocje w stosunku do męża, często zwracały uwagę na brak okazywania miłości z jego strony. Pojawiły się też wypowiedzi opisujące liczne wady współmałżonka, a także sugestie co do ewentualnej zmiany zachowań czy nawet niektórych cech charakteru u męża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *