AA i Grupa Oksfordzką

Urodzony w 1878 roku w Pensylwanii Frank Nathan Buchman wychowywany był w tradycji luterańskiej i został pastorem. W pewnym momencie swej kariery doszedł do przekonania, że ówczesna sytuacja świata grozi upadkiem cywilizacji. Aby oddalić tę katastrofę, założył w 1921 roku organizację, którą nazwał z początku Ruchem Chrześcijan Pierwszego Wieku [First Century Christian Movement], znaną następnie pod różnymi nazwami: jako Grupa Oksfordzką, Moralne Przezbrojenie [Moral Rearmament] lub Buchmanizm. Organizacja prowadziła działalność za pośrednictwem sieci grup, na spotkaniach których uczestnicy wstawali i publicznie wyznawali swe słabości. Wszyscy członkowie mieli iść w świat i pozyskiwać kolejnych zwolenników, rozprawiając z nimi o własnych grzechach i zbawieniu dzięki Grupie Oksfordzkiej, co było ulubionym sposobem rekrutowania. Ruch przejął ideologię protestancką opierającą się na boskim przewodnictwie i oddaniu się Bogu, kontakcie z Bogie i interpretowaniu jego woli bez kierownictwa kapłana, wyrażaniu skruchy, czynieniu zadośćuczynienia, samodoskonaleniu i oddaniu się zasadom uczciwości, czystości, bezinteresowności i miłości oraz pokonaniu osobistej pychy. Był to ruch religijny o politycznym zabarwieniu; przyciągnął sponsorów spośród przedstawicieli wielkiego biznesu i zamożnej klasy średniej. Niektórzy z jego orędowników widzieli w nim falochron przed groźbą komunizmu. Później Buchman zaczął gorąco popierać narodowy socjalizm, co nie przyniosło pożytku jego sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *