„Bóg jakkolwiek Go pojmujemy”

Analiza Dwunastu kroków wykazuje, że o „Bogu” lub „Sile większej od nas samych” wspomina się w sześciu krokach, podczas gdy „dwunasty krok” odwołuje się do „duchowego przebudzenia”. Początki związane z Grupą Oksfordzką i chrześcijaństwo są na pozór najbardziej widoczne. To, w jakim stopniu kładzie się nacisk na religię i duchowość podczas mityngów AA, jest w rzeczywistości bardzo zróżnicowane w zależności od poszczególnych krajów, przy czym amerykański ruch AA jest bardziej teistyczny niż w pozostałych częściach świata. Mimo narodowych odmian faktem jest, że wiara w Boga, wyrażona w tekście Dwunastu kroków, jest sednem ruchu AA. Niekiedy pojawiają się sugestie, że ruch AA jest nie tyle religijny, ile że sam jest religią. Po raz kolejny potwierdza się, że ludzie dostają z AA tyle, ile sami zdecydowali się wziąć. Dla niektórych duże znaczenie ma ów element religijny, a ruch AA staje się dla nich drogą do duchowego samorozwoju, przy czym trzeźwość jest produktem ubocznym duchowej przemiany. Dla innych natomiast „Bóg jakkolwiek Go pojmujemy” nie wyklucza ateizmu, zaś „Siłą większą od nas samych” są dla nich Anonimowi Alkoholicy, sama wspólnota.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *